ПОРТФОЛИО

Insmarket.bg
Programata.tv

 

Застрахователната електронна медия ИНСМАРКЕТ съществува от 2003 г., като в началото бе открита под бранда Иншурънс БГ, а от 2010 г. се преименува на ИНСМАРКЕТ. Сайтът предоставя ежедневно на своите потребители обективна информация за случващото се във финансовата сфера на българския и световните пазари. Екипът поддържа пълна и изчерпателна информация за съществуващите у нас дружества и предлаганите от тях продукти, което прави ИНСМАРКЕТ и уникален справочник.ИНСМАРКЕТ е единствената българска медия – пълноправен член на Международната организация на специализираните средства за масово осведомяване, работещи в областта на застраховането и осигуряването The Presse Internationale des Assurances (PIA), в която членуват медии от 20 страни. От 2005 г. ежегодно организираме събития, посветени на актуални проблеми от застраховането и осигуряването.

Месечна статистика
Уникални потребители
Показвания на страници
Демографски профил